BEM FELSEFESİ

Her çocuk, içinde kendine özgü bir dünyayı barındırır. Merak duygusu yüksek, kendine güvenen, üreten, çevresine karşı duyarlı bir ruhu içerir bu dünya. BEM İlkokulu çocuğun sahip olduğu bu biricik yapıyı korumayı ve geliştirmeyi hedefler.

Çocuğun içinde bulunan potansiyelini ortaya çıkarmak ve arttırmak için, sorgulama temelli, keşfetmeye dayalı, dokunarak, yaparak, yaşayarak ve araştırarak tüm duyularını dâhil ettiği duygu derinliğini esas alan bir öğrenme ortamı sunar.

Öğrenciye sunulan öğrenme ortamı, geleneksel öğrenme ortamlarının aksine, düşüncenin önündeki engelleri birer birer kaldırarak, çocuğun kendini keşfetmesini sağlar.

BEM İlkokulunun huzurlu atmosferinde, bireysel fikir ve duygularını ifade etmesine imkân tanınan çocuk, küçük yaştan itibaren, güçlü yanlarının farkında olarak, akıl ve kalp uyumu içerisinde, hedef belirleme, sorgulama, üretme alışkanlıkları kazanır ve hayat boyu öğrenen bir bireye dönüşür.

Öz benliğine saygı duyulan, merhametle muamele edilen, farklılıklarına karşı hoşgörü ile yaklaşılan, doğa ile ilişkisi desteklenen çocuk, duygu derinliğini, empati ve duyarlılığı doğal bir biçimde edinir. Bu sayede, kendisine, çevresine, topluma, doğaya, canlılara, farklı fikir, görüş ve duygulara edindiği değerleri yansıtır.

Bu amaç doğrultusunda çocukta akıl kalp uyumuna, doğayı ve çevresini gözlemlerken bilimsel bakış açısının yanında hikmeti ve yaratılışı fark etmesine, akademik başarıyla birlikte duygu derinliği kazanmasına rehberlik eder.